Α Γ Ι Α   Γ Ρ Α Φ Η

Το αρχαίο ελληνικό κείμενο με ερμηνευτική απόδοση

(η ερμηνευτική απόδοση ανήκει στον Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα και έχει

ληφθεί από τις ιστοσελίδες http://www.bibles.gr και www.imgap.gr)


ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΕΣΙΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

ΕΞΟΔΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ

ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΙ

ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

ΩΣΗΕ

ΚΡΙΤΑΙ

ΑΜΩΣ

ΡΟΥΘ

ΜΙΧΑΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄ (Σαμουήλ Α΄)

ΙΩΗΛ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β΄ (Σαμουήλ Β΄)

ΟΒΔΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄ (Βασιλέων Α΄)

ΙΩΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄ (Βασιλέων Β΄)

ΝΑΟΥΜ

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄ (Χρονικών Α΄)

ΑΜΒΑΚΟΥΜ

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄ (Χρονικών Β΄)

ΣΟΦΟΝΙΑΣ

ΕΣΔΡΑΣ Α΄

ΑΓΓΑΙΟΣ

ΕΣΔΡΑΣ Β΄

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΝΕΕΜΙΑΣ

ΜΑΛΑΧΙΑΣ

ΤΩΒΙΤ

ΗΣΑΪΑΣ

ΙΟΥΔΙΘ

ΙΕΡΕΜΙΑΣ

ΕΣΘΗΡ

ΒΑΡΟΥΧ

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄

ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄

ΙΕΖΕΚΙΗΛ

ΨΑΛΜΟΙ

ΔΑΝΙΗΛ - ΣΩΣΑΝΑ

ΙΩΒ

ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ κ΄ ΔΡΑΚΩΝ


ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

ΙΑΚΩΒΟΥ

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄

ΠΕΤΡΟΥ Α΄

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄

ΠΕΤΡΟΥ Β΄

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

ΙΟΥΔΑ

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄Επιστροφή στα
Λειτουργικά Κείμενα